Attrahera kunder med Content marketing

Kunden hittar dig, istället för tvärtom.

Vi vågar påstå att content marketing är nummer ett inom modern digital marknadsföring.

Reklam som inte avbryter, det är content markering

Man kan säga att content marketing utgör en motpol mot reklam, eller åtminstone den typ av reklam vi tänker tänker på när vi hör ordet “reklam”. Content marketing är king inom digital marknadsföring. Bara ordet reklam har fått en såpass negativ klang att inte ens vi som arbetar med det vill benämna det så, utan vi kallar konsekvent ”reklam” för ”marknadsföring”. Förmodligen beror det på att människor associerar reklam med att bli avbruten i något, t.ex. en film eller ett YouTube-klipp.

Kunden hittar dig, istället för tvärtom.

Och det är här content marketing kommer in i bilden. Det kan vara lätt att blanda ihop alla begrepp, men kort sagt kan man säga att content marketing ryms under paraplybegreppet inbound marketing. Inbound marketing är en metod för digital marknadsföring som går ut på att se till att kunden hittar dig, istället för att du söker upp kunden. Ett, av många sätt, att se till att du blir hittad är att skapa intressant och relevant innehåll som engagerar din målgrupp. Alltså content marketing.

Vad är content marketing rent konkret?

Så vad är då relevant och engagerande innehåll? Det kan t.ex. handla om smarta inlägg på sociala medier, blogginlägg, podcasts, seminarier, föreläsningar, guider och mycket mer. Det kan distribueras både online och offline, och i slutändan är det bara fantasin som sätter gränserna för vad content marketing vara. Att innehållet är relevant för din målgrupp och strategiskt framtaget för att tilltala den, är det viktigaste.

Vad blir resultatet?

Målet kan vara både kortsiktigt och långsiktigt, t.ex. sälja för en viss summa under en viss tidsperiod men också attrahera nya medarbetare och bygga ett starkare varumärke över tid. Genom att löpande över tid förse din målgrupp med relevant innehåll, bygger du en relation med dem och ökar samtidigt deras förtroende. Med målgruppens ökade förtroende för dig, ökar också chansen att de väljer just ditt varumärke, vilket leder till större affärsnytta.

Bra exempel på content marketing

Visst vore det dumt om vi inte själva är bra exempel på best practise? Här har vi ett par guider för sociala medier som man kan läsa och ladda ned, helt gratis. Så lyckas du på Instagram – Guide i 10 steg för företag & varumärken, Så lyckas du på LinkedIn – Komplett guide eller Åtta anledningar till varför ditt företag ska synas på sociala medier.

En del av Inbound Marketing

Hör av dig! 🍩

Tillsammans tar vi ditt varumärke till nästa nivå.

Ska vi inte höras?

Låt oss ta an den digitala resan tillsammans.