Smart marknadsföring med rätt prioriteringar

Vi kallar metodiken för prioriteringsbaserad marknadsföring — Det är en tillväxtdriven metod (vissa kallar det för growth hacking) som innebär att vi hela tiden kan anpassa vad vi lägger fokus på för att vara maximera marknadsinsatserna och säljet.

 • Oftast arbetar man i kvartalssprinter om 90 dagar där man sätter upp tydliga mål, actions och förväntningar
 • Det är datadriven marknadsföring, där vi kan mäta de digitala insatserna och utifrån det prioritera rätt och ständigt optimera.
 • Vi ser till att hela din digitala närvaro samspelar för att ge dig större synlighet, fler leads och fler affärer. Vi finns där för ditt marknadsteam, din ledning och ditt säljteam genom hela resan och fungerar som bollplank och strategiska rådgivare på vägen mot fler smarta affärer.
 • När ni arbetar med oss blir vi din strategiska partner och en del av ert team. Ni får inte bara en byrå som utför saker. Ni får ett team som brinner för att nå och överträffa era mål lika mycket som ni.
Vad resulterar Inbound Marketing i?

Med oss som byrå

 • Får du en strategisk samarbetspartner som är specialiserade på digitala strategier för marknadsföring.
 • Får du vår stora digital erfarenhet och genom resultatdriven arbetsmetod hjälper vi er att öka försäljningen
 • Så arbetar vi tätt tillsammans med er där vi alltid fokuserar på rätt prioriteringar i marknaden vid rätt tid.
 • För vi samman marknad och sälj som tyvärr alldeles för ofta glöms bort. Men som är en nyckelfaktor i själva verket.

Det finstilta

 • Motprestationen för er är en fast månadskostnad för att vi ska kunna allokera resurser och professioner i vårt team på månatlig basis. Ungefär som en prenumeration.
 • Detta är istället för att ni betalar på “löpande räkning” som är svårt att beräkna och i slutändan blir byrån en “leverantör” istället för en “partner”.
 • Om vi inte allokera resurserna kommer det skapa en obalans i de marknadsinsatser som görs och kommer göra det svårt att arbeta prioriteringsbaserad.
 • Ni väljer själva om ren “produktion” skall vara på fast pris eller löpande.
 • Att exempelvis försöka planera helt rätt marknadsinsats om 10 månader är dels svårt och risken att man inte gör rätt prioritering är stor.
Den nya tidens kundresa med Inbound Marketing

Hör av dig! 🍩

Tillsammans tar vi ditt varumärke till nästa nivå.