Nå fram med rätt marknadsföring

Utforma marknadsföring som tilltalar målgruppen.

"Varför ska kunden välja just ditt varumärke av alla alternativ på marknaden?"

Nå fram till rätt målgrupp

Nu för tiden är det inte svårt att hitta kanaler och ytor för att föra fram sitt budskap. Valmöjligheterna är oändliga. Att nå ut med sin marknadsföring för allmänheten är alltså i sig inget svårt. Utmaningen ligger istället i att faktiskt kommunicera något som upplevs såpass relevant och intressant för mottagaren att hen tar det till sig, kommer ihåg det och ta informationen med sig inför framtida köpbeslut. Du kan använda alla möjliga medier för att marknadsföra dig, Facebook, Google Ads och Instagram är bara några av de plattformarna som går under kategorin digital marknadsföring. Ett av de mesta effektiva sätten är att använda sig utan metodiken i Inbound Marketing.

Why you?

När det kommer till varumärken är det ofta så att flertalet varumärken inom samma bransch står för liknande värdeord och har liknande målgrupper. Alltså gäller det att identifiera vad ditt varumärke har för ”uspar” alltså ”unique selling points”. Varför ska kunden välja just ditt varumärke av alla alternativ på marknaden?

Marknadsför dig till din målgrupp

Målsättningen bör alltså inte vara att nå fram med sitt varumärke och marknadsföring till precis alla människor i hela världen, eller ens Sverige. Istället handlar det om att identifiera vilka människor som din produkt eller tjänst faktiskt är relevant för, alltså målgrupp. Utformningen av marknadsplanen bör sedan anpassas efter dessa mer specifika målgrupper, eftersom vi människor har olika intressen och behov – och tolkar omvärlden utifrån dessa.

Omvärldsanalys

Det är av yttersta vikt att ständigt hålla sig uppdaterad kring vad som händer i omvärlden – från såväl större händelser och trender såväl som virala fenomen på sociala medier. Vi pratade tidigare om att utforma sin marknadsföring på ett sätt som tilltalar målgruppen, och vad som är minst lika viktigt är att analysera hur det som händer i omvärlden påverkar den.

Kontinuitet och utveckling av ens marknadsföring

Vad som är viktigt vid utformningen av marknadsplanen är att den bör vara tillräckligt flexibel för att anpassa efter nya trender i omvärlden – men också tillräckligt enhetlig för att allmänheten ska känna igen ditt varumärke och dess röst. Arbetet med marknadsföringen är inget som har ett start- och slutdatum. Det är något man måste arbeta med löpande och utveckla hela tiden allteftersom trender och värderingar ändras, för att det ska löna sig.

Marknadsföringsbudget?

Vi har tagit fram en smart uppbyggd mall för marknadsbudget som du kan använda för att räkna på just din budget. Du laddar mall för marknadsbudget gratis här.

Hör av dig! 🍩

Tillsammans tar vi ditt varumärke till nästa nivå.

Ska vi inte höras?

Låt oss ta an den digitala resan tillsammans.