Visuell identitet, även kallad för logotyp & grafisk profil

Med en skräddarsydd visuell identitet håller du all kommunikation konsekvent och igenkännbar.

Vad vill du att människor associerar ditt varumärke med? Vilka känslor bör det väcka? Ser det ut så idag?

Hur viktigt är det med en logotyp och grafisk profil till varumärket?

Om man hårdrar det skulle man kunna säga att utan en grafisk identitet så har ditt varumärke ingen identitet alls. En bra logotyp och grafisk profil är ett förkroppsligande, en visuell representation av ett varumärke – dess kärnvärden, värderingar, vad det har för framtidsvisioner och vilka känslor man önskar väcka hos mottagaren. En bra grafisk profil är också good looking, flexibel för alla touch points – och ger en generell likable feeling, liksom. 💆🏻‍♂️

En grafisk profil är faktiskt mer än bara en logotyp. Logotypen kan ses som kronan på verket, men den är inte allt. En grafisk profil är en visuell resursbank ihop med ett regelverk för hur all visuell kommunikation bör utformas. Förutom logotyp tillkommer typsnitt, färger, grafiska element, ikoner och en manual över hur dessa bör verka tillsammans. För den med högre ambitioner kompletterar vi leveransen med animationer och bildspråk.

Syftet med en grafisk profil är att på ett undermedvetet plan plantera rätt känslor hos mottagaren och därmed associationerna hen har till ditt varumärke. Alla färger och former bär nämligen på psykologiska egenskaper. Exempelvis symboliserar en cirkel trygghet och kontinuitet medan färgen röd symboliserar energi och passion.

Ett annat syfte är att säkerställa att all visuell kommunikation utformas på ett enhetligt sätt. Genom att kommunicera på ett konsekvent sätt, såväl verbalt som visuellt, skapas igenkänning och ett starkare varumärke.

Hör av dig! 🍩

Tillsammans tar vi ditt varumärke till nästa nivå.

Ska vi inte höras?

Låt oss ta an den digitala resan tillsammans.