Samtyckesavtal för foto & film

Samtyckesavtal för foto & film

Samtycke för hantering av bilder innehållande ansikte och igenkänning

Genom att samtycka till detta avtal har du tagit del av vår GDPR-policy längre ned på sidan för hantering av kontaktuppgifter och ansiktsigenkänning. Ta del av informationen och signera via nedan formulär.

Våra skyldigheter

Vi är alltid skyldiga och ansvariga att inom 24h (vardagar) tillhandahålla alla sorts uppgifter, anteckningar och information som respektive person och/eller företag begär. Likaså gäller borttagning av detsamma. Vi lämnar självklart aldrig ut uppgifter till tredje part eller till någon som ej verifierats vara tillika person för uppgifterna eller leverantör som behöver behandla exempelvis adresslistor eller liknande. Vi har också skyldighet att rätta och uppdatera uppgifter om önskemål om detta sker. Även detta ska ske snarast, men senast inom 24h (vardagar). Om ni inte tycker vi fullföljer våra skyldigheter uppmanas ni till att kontakta tillsynsmyndighet om vi inte är överens. Ni har all rätt att få reda på hur vi har fått tag på uppgifterna om ni är osäkra, detta skall vi redovisa med tydlighet.

Att dra tillbaka samtycket

Ni som kund eller samarbetspartner har alltid rätt att när som helst dra tillbaka ert samtycke för detta avtal. Om ni önskar göra detta skriver ni ett e-postmeddelande till hej@c56.se där ni beskriver att ni önskar dra tillbaka ert samtycke. Detta sker med omedelbar verkan och våra skyldigheter enligt §4 aktiveras per automatik.

Rätten att bli glömd

Ni som kund eller samarbetspartner har alltid rätt att när som helst bli glömd. Om detta önskas skriver man ett e-postmeddelande till hej@c56.se och beskriver att man önskar bli glömd. Detta sker med omedelbar verkan och våra skyldigheter enligt §4 aktiveras per automatik.

Tidsfrist

Detta samtyckesavtal gäller fram tills dess att vi aktivt avslutar vårt samarbete, eller om §5 och §6 aktiveras. Om ingen kommunikation har sketts på lång tid mellan Compani 56 och er gallras uppgifter bort med jämna intervaller av oss.

Användarsäkerhet

Personalen som hanterar uppgifter hos Compani 56 utbildas internt och löpande i hantering av uppgifter. Detta för att den mänskliga faktorn skall vara absolut minimal. De tränas på att hantera uppgifter på ett varsamt sätt över tid och har kunskap i att kunna glömma kunders uppgifter i våra system.

Bilder

Likt information och personliga uppgifter går även bilder under GDPR. Det är hen som är avbildad detta gäller, inte själva företaget hen jobbar eller representerar. Vid exempelvis personalbilder är det fortfarande individen som skall samtycka, inte företaget. Företaget har i sin tur ett ansvar att följa GDPR och ha ett samtyckesavtal med respektive person.

Undantag gäller för konstnärligt eller journalistiskt syfte. Lagringstiden hos oss är för hela upphovsrättens längd, eller tills dess att hen drar tillbaka sitt samtycke. Hen har också rätt att begära ut den informationen vi har.

Film

Likt information och personliga uppgifter går även rörlig bild/film under GDPR. Det är hen som är avbildad detta gäller, inte själva företaget hen jobbar eller representerar. Vid exempelvis reklamfilm med personal är det fortfarande individen som skall samtycka, inte företaget. Företaget har i sin tur ett ansvar att följa GDPR och ha ett samtyckesavtal med respektive person.

Undantag gäller för konstnärligt eller journalistiskt syfte. Lagringstiden hos oss är för hela upphovsrättens längd, eller tills dess att hen drar tillbaka sitt samtycke. Hen har också rätt att begära ut den informationen vi har.

Dags att ge ditt varumärke den kärlek det förtjänar?

Kontakta oss